DIA 15: POSICIONAMENT

Les persones i famílies que es queden sense casa necessiten que la societat els ajude. No es paguen les rendes garantides i el PP proposa que s’apunten a una llista d’espera per a pagar un lloguer. La intervenció de Mònica és antològica. Una vegada més.