DIA 27: ¡A LA PUTA CALLE!

Cada dia, des del dia 1 d’abril al 30 de juny, 33 persones o famílies valencianes han perdut la seua vivenda. Què han fet el govern de ZP o el de Camps per evitar esta situació? Com hem arribat fins ací? Tenen alguna proposta al seus programes per combatre-la?

El problema de de la vivenda ja ha estat motiu de bronca social des de fa anys. Especialment el seu preu a grans ciutats i algunes poblacions. Els ajuntaments varen descobrir que el 10% del aprofitament urbanístic es podia destinar a pagar despesa corrent -les festes i els saraos- sense haver de destinar-lo a promoure VPO o intervindre en el mercat promovent construccions o posant solars a preu raonable. Conten que Blasco passava gust quan els alcaldes socialistes anaven a visitar-lo per demanar l’autorització dels coneguts PAIS i el permís per a destinar el 10% a fer piscines cobertes amb els diners destinats a vivendes socials. Rus amb el 10% va pagar les fonts de l’entrada de Xàtiva i una reforma del Gran Teatre. Va perdre el contenciós i després no tenia diners per a reposar el forat. En l’entreacte de la comèdia, la Generalitat li ha pagat 24 milions d’euros per a cobrir la Plaça de Bous.

L’escàndol, un d’ells com a mínim, ha estat posar més vivendes en el mercat de les necessàries a partir de Plans d’Ordenació Urbana que partien de memòries plenes de mentides i que consentien des de les conselleries. Es justificava la necessitat de dotar a les poblacions de noves zones edificables, comprades prèviament a preu d’horta amb la informació privilegiada, sense haver desenvolupat zones a mig construir. A més, la gran majoria d’ajuntaments no tenen constituït el registre de solars que obliga la norma per a combatre l’especulació: si no vens et puc subhastar el solar. D’això es tractava, de l’ordenació i planificació urbana.

Per a rematar-ho, quan ha vingut la crisi, han presentat la suspensió de pagaments amb falsos balanços equilibrats. Un famós constructor que durant anys va plantar la falla més campiona amb un pressupost indecent i contra la tradició de la festa, quan va pegar la campanada, va deixar actius per un import semblant als deutes. Crec recordar que eren 100 milions d’euros de deutes a proveïdors, autònoms, professionals… que haurien de cobrar quan es vengueren locals comercials de milers de metres que encara estan sense vendre o pisos de tres-centes metres quadrats que envolten hotels de cinc estreles que també han tancat. Tot una gran mentida. Els bancs es varen adjudicar els pisos hipotecats i en pau. Els proveïdors i autònoms encara no han cobrat. Ell es troba lliure de deutes perquè cobraran del resultat de la subhasta d’unes propietats sense preu de mercat que els bancs varen taxar en el doble del deute.

Tu no tens tanta sort. Saps per què?

Els mateixos que varen posar preu als pisos de 60 metres ara quan es deixen de pagar les hipoteques se’ls adjudiquen després de baixar el preu. Tu t’hauràs quedat sense casa i les persones que t’avalaren, si no eres funcionari i jove, estan endeutats al banc amb tu. No podràs refer la teua vida, t’embargaran la nòmina quan trobes treball i figuraràs a un registre de morosos que t’impedira llogar un pis si no ho fa algú a nom teu. I hauràs de tornar a casa dels pares amb la teua parella i potser amb algun fill. I seràs una persona “inviable econòmicament”. No tindràs una moratòria ni un termini per a refer-te i pagar les quotes endarrerides ni vindran a rescatar-te. T’enganyaren fent-te creure que era millor pagar una lletra d’un pis que un lloguer al mateix preu. Ara no tens pis i tens un gran deute.

Ara s’ha de rescatar a l’EURO a mb un bilió d’euros, que són més que el PIB d’Espanya de 2010, 400 milions de dolars més. La suma de tots els béns i serveis d’un estat junts pel seu poder adquisitiu. Una indecència.